Formare în terapie familială


FORMARE ÎN TERAPIE FAMILIALĂ SISTEMICĂ

Fundaţia AGAPE pentru Ocrotirea Vieţii
Asociaţia de Terapie Familială Sistemică Cluj

Curs de formare în terapie familială sistemică

acreditat de Colegiul Psihologilor din România şi Federaţia Română de Psihoterapie
A. Terapia familială sistemică

Terapia familială sistemică este o ramură a psihoterapiei care

· descrie şi înţelege problemele umane în contextul relaţiilor interpersonale, în centrul atenţiei terapeutului fiind sistemul uman în care se dezvoltă problema

· intervenţia terapeutică se realizează la nivelul sistemului uman semnificativ. La şedinţa terapeutică participă cuplul, familia sau individul (terapie sistemică individuală). Principiile şi tehnicile sistemice se utilizează şi în consultaţiile oferite pentru diferite grupuri sau organizaţii.

· terapia sistemică integrează un număr semnificativ de teorii şi tehnici. Cursul oferă o introducere în diversele şcoli de terapie familială: terapia sistemică Milano, terapia colaborativă, terapia centrată pe soluţie, terapia narativă, echipa de reflecţie şi altele.

B. Institutul formator şi formatorii

Fundaţia AGAPE pentru Ocrotirea Vieţii a organizat primul curs de terapie familială în anul 1995. Primul grup de formare a fost condus de doi terapeuţi formatori din Irlanda, Patrick Sweeney şi Colette Richardson. Fundaţia AGAPE este institut formator EFTA-TIC (European Family Therapy AssociationTraining Institutes Chamber) din 2002.

Asociaţia de Terapie Familială Sistemică Cluj (ATFSC) este o asociaţie cu drept de selectare, formare, evaluare şi certificare în domeniul terapiei familiale sistemice, în concordanţă cu standardele profesionale naţionale şi europene. ATFSC este furnizor de formare profesională acreditat de Colegiul Psihologilor din România (CPR) şi asociaţie profesională acreditată de Federaţia Română de Psihoterapie (FRP).

Formatorii principali ai cursului sunt Ágnes Kónya (medic, psihoterapeut formator, supervizor atestat de CPR şi FRP) şi Zoltán Kónya (medic, psihoterapeut formator, supervizor atestat de CPR şi FRP), amândoi deţinători ai Certificatului European de Psihoterapeut (CEP). Ei practică terapia sistemică din 1996 şi lucrează ca formatori din 2004. Au prezentat împreună numeroase workshopuri în domeniul terapiei sistemice, atât în România cât şi în străinătate. Cartea lor Terapie familială sistemică a fost publicată în 2009, a doua ediţie revăzută şi adăugită a apărut la editura Polirom în septembrie 2012. 

Anumite module din cadrul cursului sunt conduse de formatori invitaţi de la alte institute europene de formare.

C. Structura şi durata cursului

(1) Componentele programului de formare sunt: studiul teoretic, dezvoltarea aptitudinilor clinice, practica clinică supervizată şi dezvoltarea personală.

(2) Pentru o formare în domeniul terapiei familiale sistemice, conform normelor europene, sunt necesare minim 3200 de ore, din care 1800 reprezintă ore acumulate în cadrul pregătirii de bază.

Durata formării în terapia familială sistemică este de 1500 de ore, din care 500 de ore de curs, 300 de ore de practică clinică supervizată şi 700 de ore de studiu individual. Parcurgerea întregii formări se realizează de-a lungul a minim patru ani.

(3) Cursul se împarte în

· curs introductiv (primul an, 125 + 200 de ore)

· curs intermediar (anul doi, 125 + 200 de ore)

· curs avansat clinic (anul trei şi anul patru, 250 + 600 de ore).

(4) Cursul introductiv se desfăşoară în module de 2 zile (18 ore), lunar, 7 module/an, în zilele de joi și vineri.

Durata cursului se adaptează permanent la standardele formulate de CPR, FRP şi EFTA.

D. Procesul formării

(1)    Tematica orientativă a formării teoretice

· scurt istoric al terapiei familiale sistemice
· introducere în principalele şcoli de terapie familială (terapia familială sistemică Milano, terapia centrată pe soluţie, terapiile colaborative, echipa de reflecţie, terapia narativă, terapia familială structurală, terapia strategică)
· teorii utilizate în practica terapeutică (teoria sistemelor, noţiuni de cibernetică, teoria ataşamentelor, gender, rezilienţă)
· ciclul vieţii familiale şi utilizarea genogramei
· elementele unei conversaţii terapeutice
· organizarea procesului terapeutic: actorii sistemului terapeutic, pregătirea pentru şedinţă, definirea unui context terapeutic, cadrul temporal al terapiei, prima şedinţă, structura unei şedinţe, oferirea unei intervenţii, etapele unui proces terapeutic, co-terapia şi munca în echipă, consultaţii la domiciliul clientului, documentarea procesului terapeutic, încheierea terapiei, evaluare
· relaţia terapeutică
· tehnici utilizate în terapia sistemică (întrebările circulare, conotaţia pozitivă, metaforele, externalizarea, scrisorile terapeutice, sarcinile, etc.)
· probleme de cuplu şi tehnici specifice utilizate în terapia de cuplu, intervenţii terapeutice în divorţ
· capcanele practicii psihoterapeutice: capcane în recrutarea membrilor sistemului terapeutic, capcane în cursul conversaţiei terapeutice, conceptul de rezistenţă, secrete, eşec, burnout
· terapia sistemică cu diferite grupuri de clienţi (copiiadolescenţi, clienţi homosexuali, etc.), terapie sistemică individuală precum şi  consultaţii pentru specialişti, echipe de specialişti şi organizaţii
· abordarea sistemică a unor probleme specifice (psihosomatice, tulburări de alimentaţie, dependenţă, violenţă, depresie, schizofrenie, pierderi şi jelire, tulburări anxioase şi altele)
· cercetarea şi noţiunea practicii bazate pe dovezi
· dileme etice şi Codul Etic.

(2)    Cursul

Cursul urmăreşte atât însuşirea teoriei care stă la baza abordării sistemice cât şi dezvoltarea aptitudinilor clinice. Programul de formare se bazează pe cunoştinţele dobândite de cursanţi pe parcursul formării lor de bază, privind teoriile de dezvoltare psihosocială individuală, cele de psihopatologie generală, orientările psihoterapeutice (altele decât terapia familială), respectiv principiile şi metodologiile de cercetare. Cursul oferă o introducere în diversele modele de terapie familială, în cazul fiecărui model fiind prezentate următoarele aspecte: modul în care apar problemele, teoria schimbării, rolul terapeutului în efectuarea schimbării şi metoda terapeutică.

Activităţile includ prezentări teoretice, discuţii în grup, exerciţii practice, discutarea literaturii studiate şi vizionarea unor înregistrări video. În cadrul cursului clinic avansat accentul se pune din ce în ce mai mult pe consultaţiile de caz şi pe supervizare.

(3)    Studiul individual se referă la

· citirea unor articole, cărţi şi capitole din cărţi
· descrierea reacţiilor personale referitoare la materiale citite, recenzii
· pregătirea unor lucrări scrise (eseuri, studii de caz)
· redactarea în scris a unor documente privind practica supervizată (practice log).

(4)    Practica clinică supervizată

· cursanţii trebuie să acumuleze minim 200 de ore de practică clinică supervizată
· o parte din supervizare se realizează prin prezenţa supervizorului la şedinţa terapeutică (supervizare directă)
· supervizarea retrospectivă se realizează în grup sau individual, recomandându-se o oră de supervizare pentru fiecare 4 ore de terapie
· un număr semnificativ de şedinţe terapeutice trebuie să fie cu familii şi cupluri.

(5)    Dezvoltarea personală

Activităţile de dezvoltare personală includ exerciţii de grup cum ar fi: examinarea propriei genograme, examinarea modului în care propriul istoric familial - sex, etnie, religie, etc. (latura personală) - influenţează modul în care persoana aflată în formare participă în relaţia terapeutică (latura profesională). În plus, analizarea răspunsului personal şi emoţional al terapeutului la dilemele prezentate de clienţi în timpul terapiei constituie o parte integrantă a supervizării.

(6)    Absenţe

· sunt admise absenţe motivate până la maxim 10% din orele de curs
· în cazul în care numărul absenţelor depăşeşte 10% din totalul orelor de curs, este necesară recuperarea orelor
· în cazul în care absenţele depăşesc 20%, se va repeta anul respectiv
· se plătesc inclusiv orele de la care se absentează

(7)    Evaluare şi examen

Evaluarea şi asigurarea feedback-ului reprezintă un proces continuu.

Evaluare formală (examen):
· la sfârşitul cursului introductiv
· la sfârşitul cursului intermediar
· după încheierea cursului clinic avansat (examen final)

Evaluarea se bazează pe

· observarea şi evaluarea continuă a activităţii cursanţilor în cadrul grupului de formare

· evaluarea eseurilor şi referatelor pregătite de către cursanţi

· evaluarea documentelor întocmite de către cursanţi pe baza activităţii lor clinice desfăşurate în cadrul şi în afara grupului de formare.

Evaluarea se realizează de către formatori. La procesul de examinare finală participă şi un examinator extern.

Prezentarea la examen este posibilă numai dacă absenţele nu depăşesc procentajul specificat la punctul 6. şi dacă toate sarcinile au fost îndeplinite.

(8)    Resurse puse la dispoziţia cursanţilor

· articolele care fac parte din bibliografia obligatorie se asigură în format electronic, traduse în limba română
· cursanţii primesc un manual de terapie familială sistemică
· ei au acces la o bibliotecă cuprinzând numeroase cărţi, reviste şi resurse electronice
· au posibilitatea de a viziona în cadrul cursurilor înregistrări video.

E. Selectarea cursanţilor

(1)    Pot participa specialişti care au absolvit, cu diplomă de licenţă, o facultate cu specific socio-uman în următoarele domenii:
·      psihologie
·      medicină 
·      asistență socială
·      psihopedagogie specială 
·      filozofie
·      teologie.
Absolvenții facultăților de medicină, asistență socială, psihopedagogie specială, filozofie și teologie își pot atesta competența profesională în psihoterapie la CPR în condițiile completării studiilor universitare cu un pachet de discipline universitare de specialitate.

(2)    Având în vedere importanţa activităţii terapeutice supervizate din cadrul formării, participarea la curs presupune existenţa unui loc de muncă unde cursanţii pot lucra cu familii şi cupluri, respectiv pot aplica abordarea sistemică în cadrul terapiei individuale şi/sau de grup.
(3)    Cursul se desfăşoară în limba română. Având în vedere faptul că o mare parte din literatura de specialitate este accesibilă doar în limba engleză, cunoaşterea limbii engleze este un avantaj. Vorbitorii de limba maghiară pot citi anumite materiale şi pot pregăti lucrările scrise în limba maternă.
(4)    Într-un grup de formare sunt max. 20 de persoane.

F. Acreditare

Acreditarea este asigurată de către Asociaţia de Terapie Familială Sistemică Cluj, furnizor de formare profesională avizat de Colegiul Psihologilor din România și membru acreditat al Federaţiei Române de Psihoterapie.

La începutul anului trei, cursanţii vor primi un certificat de psihoterapeut cu drept de practică sub supervizare. Validitatea acestui certificat este de 5 ani.

Absolvenţii programului de formare primesc certificatul de psihoterapeut eliberat de către FRP şi pot obţine atestatul de liberă practică în psihoterapie de la CPR. Pe baza certificatului de psihoterapeut eliberat de FRP şi a unei recomandări din partea EFTA se poate obţine Certificatul European de Psihoterapeut eliberat de către Asociaţia Europeană de Psihoterapie (EAP).

G. Costul formării
  • 2800 RON pentru cursul introductiv
H. Înscriere  

Dosarul de înscriere va cuprinde:
(1)    formular de înscriere completat (formularul poate fi solicitat prin e-mail sau tipărit de pe site-ul Fundaţiei AGAPE pentru Ocrotirea Vieţii, www.terapeuta.ro)
(2)    CV actualizat
(3)    copie după diploma de licenţă.

Selecţia cursanţilor se face pe baza unui interviu cu formatorii. Dosarul de înscriere trebuie trimis prin e-mail până la data de 15 decembrie 2019.

Informaţii şi înscrieri:
e-mail: agape@terapeuta.ro 
tel: 0749 067877, 0743 142168
www.terapeuta.ro
» Codul etic ATFSC

» Formare în terapie familială sistemică

» Formular de înscriere TERAPIE FAMILIALĂ SISTEMICĂ

» Psihoterapeuţi cu drept de practică sub supervizare 2010

» Psihoterapeuţi cu drept de practică sub supervizare 2012

» Psihoterapeuţi cu drept de practică sub supervizare 2013

» Formular de înscriere TERAPIE DE CUPLU

» ATFSC Newsletter Nr 20

» Formular de înscriere TERAPIA CENTRATĂ PE SOLUȚIE

» Psihoterapeuţi cu drept de practică sub supervizare 2014

» Psihoterapeuţi cu drept de practică sub supervizare 2015

» ATFSC Newsletter Nr 21

» ATFSC Newsletter Nr 22

» Psihoterapeuți cu drept de practică sub supervizare 2016

» ATFSC Newsletter Nr 23

» ATFSC Newsletter Nr 24

» Psihoterapeuți cu drept de practică sub supervizare 2017

» Psihoterapeuți cu drept de practică sub supervizare 2018

» Psihoterapeuți cu drept de practică sub supervizare 2019

» Formular de înscriere ATAȘAMENT ȘI TRAUMĂ

» Psihoterapeuți supervizați 2020

>> Despre noi

>> Despre psihoterapie

>> Întrebări si răspunsuri

>> Întrebări frecvente

>> Articole

© Fundaţia Agape pentru Ocrotirea Vieţii