Családterápiás képzés


Családterápiás képzés

A képzés célja:

  • a családterápia és a rendszerszemléletű megközelítés elméleti alapjainak elsajátítása
  • a klinikai készségek fejlesztése
  • a rendszerszemléletű terápia gyakorlása egyénekkel, párokkal, családokkal, csoportokkal, szervezetekkel
  • a pszichoterápiás munkához szükséges személyes adottságok fejlesztése.

A képzés szerkezete és időtartama:

A képzés fő összetevői az elméleti képzés, a klinikai készségek fejlesztése, a szupervízió mellett végzett terápiás munka és a személyiségfejlesztés.

A képzés teljes időtartama 1500 (700+800) óra, 4 év alatt. Ehhez hozzáadódik az egyéni tanulásra és a tanultaknak a saját munkahelyen történő alkalmazására fordított órák. A képzés bevezető tanfolyammal kezdődik (első év = 125+200 óra), melyet a középfokú (második év = 125+200 óra) és a klinikai (harmadik és negyedik év, 250+200+400 óra) szintek követnek.

A harmadik év elején a résztvevők szupervízió mellett végzett pszichoterápiás tevékenységre feljogosító oklevelet kapnak.

A tanfolyam 2 napos modulokban zajlik, melyekre havonta egyszer kerül sor. 

Kiképzők:

  • Kónya Ágnes, kiképző pszichoterapeuta, szervező
  • Kónya Zoltán, kiképző pszichoterapeuta, szervező

A kiképző csapatban részt vesznek még:

  • Antal Imola, kiképző pszichoterapeuta, Kolozsvár
  • az EFTA (Európai Családterápiás Egyesület) kiképző intézeteinek munkatársai

Résztvevők:

A képzés azoknak szól, akik a következő szakok valamelyikén diplomát szereztek: orvostudomány, pszichológia, szociális munka, gyógypedagógia, teológia. A résztvevőknek olyan munkahellyel kell rendelkezniük, ahol alkalmuk nyílik párokkal és családokkal dolgozni, illetve felhasználhatják a rendszerszemléletű megközelítést az egyéni vagy csoportmunkában. A modulok egy része angol nyelven zajlik, az ajánlott szakirodalom nagy része pedig csak angol nyelven hozzáférhető, a hatékony részvétel ezért megköveteli az angol nyelv ismeretét. A képzés egyébként románul történik. Az írásbeli feladatok magyarul is benyújthatók.

A képzés akkreditálása

Az akkreditálást a Kolozsvári Rendszerszemléletű Családterápiás Egyesület (Asociaţia de Terapie Familială Sistemică Cluj, ATFSC) biztosítja, mely a Román Pszichoterápiás Szövetség (Federaţia Română de Psihoterapie, FRP) tagja és a Román Pszichológus Kamara (Colegiul Psihologilor din Romania, CPR) által akkreditált kiképző intézet. A családterapeuta képzést sikeresen elvégzők a FRP által kibocsátott pszichoterapeuta oklevelet kapnak, illetve egy, a képzés elvégzéséről szóló igazolást, amelyet a CPR is elismer. A FRP oklevél és az EFTA ajánlása alapján megszerezhető az Európai Pszichoterapeuta Oklevél (European Certificate of Psychotherapy), melyet az Európai Pszichoterápiás Egyesület (EAP) bocsát ki.

Az AGAPE Életvédő Alapítvány 2002 óta teljes jogú tagja az EFTA keretében működő Kiképző Intézetek Kamarájának (EFTA-TIC, Training Institutes Chamber).

Beiratkozás

A beiratkozáshoz szükséges iratok: kitöltött beiratkozási űrlap, szakmai önéletrajz és az egyetemi diploma másolata. A résztvevők kiválogatása interjú alapján történik.

További részletek itt
» Etikai kódex

» Jelentkezési űrlap

» Szupervízióval gyakorló pszichoterapeuták 2010

» Szupervízióval gyakorló pszichoterapeuták 2012

» Szupervízióval gyakorló pszichoterapeuták 2013

» ATFSC Newsletter Nr 20

» Szupervízióval gyakorló pszichoterapeuták 2015

» ATFSC Newsletter Nr 21

» Szupervízióval gyakorló pszichoterapeuták 2014

» ATFSC Newsletter Nr 22

» Szupervízióval gyakorló pszichoterapeuták 2016

» ATFSC Newsletter Nr 23

» ATFSC Newsletter Nr 24

» Szupervízióval gyakorló pszichoterapeuták 2017

» Szupervízióval gyakorló pszichoterapeuták 2018

» Szupervízióval gyakorló pszichoterapeuták 2019

» Szupervízióval gyakorló pszichoterapeuták 2020

>> Rólunk

>> A pszichoterápiáról

>> Ön kérdez, mi válaszolunk

>> Gyakori kérdések

>> Érdekes cikkek gyűjteménye

© Agape Életvédő Alapítvány