Articole


Abordarea dificultăţilor psihologice asociate consumului de substanţe prin programul terapeutic NEST
 Conferinţa Naţională Antidrog cu participare internaţională, ediţia a II-a, Cluj, 7-8 octombrie 2005

dr. Ágnes Kónya, dr. Zoltán Kónya

Rezumat: Scopul lucrării este prezentarea programului terapeutic NEST şi examinarea modului în care acesta poate reprezenta un instrument util în prevenţia antidrog şi în abordarea consecinţelor consumului de substanţe. NEST este un program terapeutic de grup pentru adulţi afectaţi de diferite traume  şi pierderi. Programul tratează dificultăţile psihologice asociate abuzului şi neglijării din timpul copilăriei, respectiv pierderilor personale importante. Aceste dificultăţi se pot manifesta printr-o gamă largă de semne şi simptome, inclusiv consumul de substanţe sau farmacodependenţa. Pe baza experienţei internaţionale şi a numeroaselor grupuri terapeutice desfăşurate în cadrul Centrului de Psihoterapie AGAPE din Cluj considerăm că NEST poate fi un element important al repertoriului terapeutic, atât în prevenirea consumului de substanţe cât şi în programele complexe de recuperare.

Abstract: The aim of this paper is to present the NEST therapeutic programme and consider ways in which NEST can be a useful instrument both in the prevention of drug abuse and in addressing the consequences of substance misuse. NEST is a group treatment programme for adults affected by different types of trauma and losses. The programme addresses psychological difficulties connected with childhood abuse, neglect and significant personal losses. These difficulties may manifest in a variety of signs and symptoms, including substance abuse or drug dependence. Based on the international experience as well as the many therapy groups run at the AGAPE Psychotherapy Centre in Cluj, we propose that NEST can be a valuable tool both in the prevention of substance abuse and in the complex recovery programmes.

Conţinut:

Introducere

Scopul lucrării este prezentarea programului terapeutic NEST şi examinarea modului în care acesta poate reprezenta un instrument util în prevenţia antidrog şi în abordarea consecinţelor consumului de substanţe. Prezentarea se bazează în primul rând pe experienţa Centrului de Psihoterapie AGAPE din Cluj. Centrul funcţionează din 1997. Activităţile Centrului includ atât servicii de consiliere psihologică şi psihoterapie (terapie individuală, de cuplu, terapie familială şi de grup) cât  şi programe de formare, supervizare, respectiv consultanţă pentru specialişti. În prezent echipa de terapeuţi este formată din doi medici, un psiholog şi un psihopedagog. Abordarea sistemică şi programul NEST reprezintă principalele instrumente terapeutice utilizate în cadrul centrului.

Programul NEST

Denumirea NEST provine din New Experience for Survivors of Trauma (nouă experienţă pentru supravieţuitorii traumelor). Programul este practicat în mai multe ţări Europene, pe scară mai largă în Polonia, Irlanda, România, Elveţia şi Cehia. Centrul AGAPE este centrul de formare şi supervizare pentru România. La ora actuală există un număr de specialişţi formaţi sau aflaţi în diferite stadii ale formării în Cluj, Oradea, Iaşi, Timişoara, Bucureşti, Tg. Mureş şi Miercurea Ciuc.

NEST este un program terapeutic de grup pentru pacienţi adulţi. Obiectivul programului este abordarea consecinţelor pe termen lung ale diferitelor tipuri de traume sau pierderi (abuz fizic, sexual sau emoţional suferit în copilărie, neglijare, pierderea unei persoane apropiate, pierderea unei relaţii, etc.). Este vorba despre un program structurat, fiecare şedinţă având o temă bine definită şi obiective concrete. Tehnicile utilizate includ discuţiile de grup, jocurile de rol, exerciţiile de vizualizare, reflecţiile personale şi utilizarea scrisorilor terapeutice.

Selecţia membrilor de grup se face pe baza unor interviuri de evaluare. În luarea deciziei se iau în considerare existenţa indicaţiilor pentru tratament, posibilele contraindicaţii, motivaţia personală a pacientului şi existenţa unor abilităţi intelectuale, emoţionale şi fizice minime necesare pentru parcurgerea demersului terapeutic. Numărul membrilor de grup variază între 4 şi 7. Programul constă din 30 de şedinţe a câte 3 ore fiecare, cu 1 sau 2 şedinţe pe săptămână, acest proces fiind urmat de 3 şedinţe de urmărire (follow-up) la 3 luni, 6 luni, respectiv un an după terminarea terapiei.

Din 1997 până în prezent la centrul AGAPE s-au derulat în total 17 grupe terapeutice, cu  un număr total de 73 persoane. Evaluarea rezultatelor s-a făcut cu ocazia întâlnirilor de follow-up, respectiv prin chestionare de evaluare completate la începutul şi la sfârşitul programului.

Rezultatele parcurgerii programului NEST

NEST facilitează soluţionarea conflictelor psihologice şi interpersonale generate de traume şi pierderi, respectiv însuşirea unor modalităţi noi de gândire şi de comportament. Astfel participanţii devin capabili să-şi utilizeze propriile resurse şi propria creativitate în abordarea sarcinilor de viaţă prezente şi viitoare. Procesul de grup include înţelegerea evenimentelor traumatice, controlul fricii şi mâniei, însuşirea asertivităţii, rezistenţa la manipulare, abordarea sentimentului de vinovăţie, îndepărtarea falsităţii, jelirea pierderilor personale, iertarea de sine şi a celorlalţi, negocierea unor aşteptări realiste, luarea deciziilor şi redescoperirea bucuriei.

NEST şi abuzul de substanţe

Abuzul de substanţe sau farmacodependenţa reprezintă numai o parte din gama largă de acuze şi simptome pentru care pacienţii ajung într-un grup NEST. Terapia NEST se recomandă în cazul în care pe fondul simptomelor prezentate de pacient se află conflicte psihologice generate de experienţe traumatice (de exemplu abuz), neglijare sau pierderi personale importante. Mecanismele psihologice prin care experienţele traumatice timpurii pot duce la consumul de substanţe sunt multiple. De exemplu, consumul de droguri poate reprezenta o încercare din partea adictorului de a umple sentimentul de gol existenţial, generat de neglijare. Abuzul de substanţe este un comportament autodistructiv (un suicid lent), exprimând a imagine de sine precară, care poate fi rezultatul abuzului emoţional, fizic sau sexual suferit în copilărie. Conflictul psihologic în acest caz poate fi: „ Nu sunt bun de nimic”, „Corpul meu nu este valoros” sau „Nu merit să fiu în viaţă”.

Experienţa noastră arată o frecvenţă crescută a consumului de substanţe (în special a consumului de alcool) în antecedentele familiale ale pacienţilor care participă la terapia NEST. Membrii de grup sunt invitaţi să-şi prezinte arborele genealogic, şi cu ocazia acestui exerciţiu poate fi observat modul în care consumul de alcool se transmite de la o generaţie la următoarea în cadrul familiei. Aspectul transgeneraţional reflectă existenţa unui cerc vicios: pe o parte, consumul de alcool la părinţi creşte riscul abuzului şi/sau neglijării copiilor, pe de altă parte, conflictele psihologice generate de abuz şi neglijare predispun copiii la abuzul de substanţe ca şi un model dezadaptativ de soluţionare a acestor conflicte. Programul NEST în acest sens are potenţial preventiv, prin abordarea problemelor de fond şi ruperea cercului vicios transgeneraţional.

Programul NEST se potriveşte în mai multe privinţe cu cerinţele tratamentului de recuperare după consumul de substanţe, ca de exemplu:

·        existenţa unor reguli clare privind funcţionarea grupului
·        sprijinul din partea grupului (sau, în anumite situaţii, confruntarea persoanei, dacă e necesară)
·        abordarea unor conflicte de fond care stau la baza simptomului
·        umplerea unui gol existenţial (promovarea unui plan personal pentru viitor)
·        accentul pe experienţă / aptitudini practice / însuşirea unor atitudini noi.

În cazul în care terapia de grup se face ambulator (1-2 şedinţe pe săptămână), abuzul de alcool şi consumul de droguri reprezintă contraindicaţii absolute. Participarea la terapie presupune existenţa unei perioade de abstinenţă de cel puţin 1 an. În schimb, în regim rezidenţial (şedinţe zilnice într-o instituţie specializată) terapia NEST poate fi aplicată în principiu imediat după cura de dezintoxicare.

Concluzii


1. În multe situaţii abuzul de substanţe reprezintă un simptom al unor conflicte psihologice nerezolvate care se asociază diferitelor tipuri de abuzuri, neglijări şi pierderi suferite în copilărie (un mediu familial disfuncţional).

2. Abordarea acestor conflicte psihologice de fond reprezintă o verigă esenţială atât în prevenţie cât şi în tratamentul complex al persoanelor dependente.

3. Programul NEST poate fi un instrument terapeutic util pentru atingerea acestui obiectiv.
 

Cuvinte cheie: consumul de substanţe, tratament psihologic, terapie de grup, NEST.
Keywords: substance abuse, psychological treatment, group therapy, NEST.
» Anxietatea în context: Posibilităţile terapiei familiale sistemice în abordarea anxietăţii la copii şi adolescenţi
 Simpozionul Naţional Anxietatea, Bucureşti, Secţiunea Psihoterapia la copil şi adolescent, 28-29 noiembrie 1998

» Abordarea dificultăţilor psihologice asociate consumului de substanţe prin programul terapeutic NEST
 Conferinţa Naţională Antidrog cu participare internaţională, ediţia a II-a, Cluj, 7-8 octombrie 2005

>> Despre noi

>> Despre psihoterapie

>> Întrebări si răspunsuri

>> Întrebări frecvente

>> Articole

© Fundaţia Agape pentru Ocrotirea Vieţii