Nest képzés


Mi a NEST?

A NEST (New Experience for Survivors of Trauma) egy terápiás program, mely a  gyermekkori bántalmazás és elhanyagolás, illetve a különféle veszteségek (például terhességvesztés, válás, egyéb súlyos személyes veszteség) lelki következményeinek kezelését szolgálja.

A terápia leggyakrabban csoportban történik, mely 5-7 személyből áll. A csoportot szakképzett terapeuta vezeti, akit esetenként egy ko-terapeuta és/vagy facilitátor segít. A terápiás program 30, egyenként 3 órás ülésből áll, így a terápia teljes időtartama 3 hónap (heti 2 ülés), illetve 6 hónap (heti 1 ülés esetén). A csoport hosszú távú elköteleződést feltételez, amely magába foglalja a teljes részvételt és a bizalmasság tiszteletben tartását.

A csoportfolyamat a következő lépéseket foglalja magába:

 • a fájdalmas események megértése
 • a félelem és a harag kezelése
 • az asszertivitás elsajátítása
 • manipulálással szembeni ellenállás
 • a bűntudat feldolgozása
 • álarcok eltávolítása
 • személyes veszteségek meggyászolása
 • kibékülés önmagunkkal és másokkal
 • valós elvárások megfogalmazása
 • döntéshozatal
 • az öröm újrafelfedezése

A terápiás folyamat elősegíti

 • a múlt megértését, a múltbeli események és a jelenlegi problémák közötti kapcsolat megértését
 • a fájdalom, félelem, zavar és harag azonosítását, kifejezését, kezelését
 • a traumával fenyegető helyzetekre adott konstruktiv válasz elsajátítását (asszertivitás, menekülés)
 • természetes lelki folyamatok (például gyász, megbocsátás) beindítását.
» A NEST alkalmazási területei

» Mi a NEST?

» NEST: elméleti háttér, terápiás eszközök

» NEST képzés

» Résztvevők visszajelzései

» Szervezeti háttér

» NEST terapeuták, szupervizorok és kiképzők

» NEST etikai kódex

>> Rólunk

>> A pszichoterápiáról

>> Ön kérdez, mi válaszolunk

>> Gyakori kérdések

>> Érdekes cikkek gyűjteménye

© Agape Életvédő Alapítvány