Érdekes cikkek gyűjteménye


A fejlődés építőkockái
 Szabadság, 2002 február 12

dr. Kónya Zoltán

A „kivételesen egészséges” családokra a pozitív beállítottság, a jól működő kommunikáció és a realitás-érzék jellemző. Sikeresen alkalmazkodnak a változásokhoz, melyek a család életének szükségszerű velejárói. A házasfelek a nagyfokú intimitás mellett egymástól érzelmileg függetlenek. A szülői tekintélyt a gyermekek tiszteletben tartják, de lényeges döntéseket illetően a szülők meghallgatják, és figyelembe veszik a gyermekek nézőpontját is. Az alábbiakban a szülők és gyermekek közötti kapcsolatot szeretném megvizsgálni, arra keresve a választ, hogy a családi élet mindennapjai közepette vajon hogyan érik el ezek a családok azt, hogy ilyen kivételesen jól működnek, kiérdemelve a „kivételesen egészséges” jelzőt. Hogyan alakítja ki az apa és az anya a demokratikus légkört? Hogyan járulnak hozzá a gyermekek szüleik pozitív beállítottságához? Kiindulásképpen érdemes elgondolkozni azon, vajon egy gyermek szempontjából miért is fontos a család.

Minden gyermek egyedi és megismételhetetlen. A gyermek fejlődése egy ház épüléséhez hasonlítható. A gyermek egy személyben építő és épület is. A szükséges építőanyagok igen sokfélék: egy részük testi szükségleteket elégít ki, mint az érintés, táplálék, meleg, tisztaság, orvosi ellátás, mások lelki természetűek, mint a dicséret, bátorítás, elfogadás, követhető modellek, stb. Minden építőkockának kellő időben, a megfelelő mennyiségben és minőségben kell érkeznie. A kitartó építkezés eredménye egy érett, érdekes személy, akiben kibontakozott a benne rejlő összes adottság, tehetség, egyedi lehetőség. Az épület külsőre kellemes, hívogató, belül barátságos, a vendégeket szívesen látja. Ez a személy örömmel fogadja az érkezőket, például úgy, hogy maga is szülővé válik.

A család az a közeg, mely képes biztosítani a fejlődés építőkockáinak legnagyobb részét, a megfelelő pillanatban és a lehető legjobb minőségben. Nemcsak szeretetet, meleget, táplálékot, védelmet biztosít, de arra is megtanít, hogyan oldjuk meg nézeteltéréseinket, hogyan dolgozzuk fel kudarcainkat, hogyan kell apának és anyának lenni, hogyan lehet házastársakként együtt élni.

A kivételesen egészséges családokban a szülők tisztában vannak gyermekük egyediségével, és tiszteletben tartják azt. Az egyediség egyedi szükségleteket is jelent. A szülők odafigyelnek a gyermek jelzéseire („szeretnék zongorázni tanulni”) és komolyan figyelembe is veszik azokat. Természetes dolognak tartják, hogy a gyermek többfajta élménybe is belekóstoljon („azt hiszem, mégis inkább kosárlabdázni szeretnék”), míg végül megállapodik a tervrajzának leginkább megfelelő építőkockák mellett. A szülők nemcsak azért a legmegfelelőbb építőanyag-forgalmazók, mert az építkezés helyszínéhez legközelebb vannak, hanem azért is, mert genetikai okok folytán saját tervrajzuk sok tekintetben hasonlíthat a gyermekeik tervrajzához. Ugyanakkor világosan látják saját tervrajzuk és a gyermekük tervrajza közötti különbségeket is, és nem tévesztik össze gyermekük szükségleteit a saját szükségleteikkel. Nem kívánják gyermekeiken keresztül megvalósítani azt, ami nekik esetleg nem sikerült. („Mindig szerettem volna zongorázni, de ez nem ok arra, hogy a gyermekem föltétlenül zongoraórára járjon”).
» A családterápiás képzés tapasztalatai a Milánó - Dublin - Kolozsvár háromszögben
 Családterápiás Vándorgyűlés, Balatonfüred, 1998 április 3-5

» A fejlődés szakemberei
 Szabadság, 2002 február 28

» A gyermek valós elvárásai
 Szabadság, 2002 április 29

» A természetes következmények értéke
 Szabadság, 2002 május 17

» A fejlődés építőkockái
 Szabadság, 2002 február 12

» A jó beszélgetésről
 Szabadság, 2006 július 26

» Különlegesen egészséges családok
 Szabadság, 2001 október 29, november 3

» Lelkünk egészségéről a lélekgyógyászat szemszögéből
 Az Út, 2005 április-június, XXXI. évfolyam, 2. szám, 90-97 oldal

» Jutalmazás és büntetés
 Szabadság, 2002 június 29

» A kötődés szálai
 Szabadság, 2002 március 19

» Kérlek
 Szabadság, 2002 április 11

» Az Élet Kultúrája
 Szabadság, 2001 május 10

» Gyermekek éjszakai ágybavizelése
 Szabadság, 2001 július 21

» Történetek a kiégésről
 Korunk, 2008 április

>> Rólunk

>> A pszichoterápiáról

>> Ön kérdez, mi válaszolunk

>> Gyakori kérdések

>> Érdekes cikkek gyűjteménye

© Agape Életvédő Alapítvány